LA BIBLIOTECA DE L'ESCOLA


Vine i veuràs tots els tresors que tenim per compartir amb tu!!!

Aquí hi trobareu:
 • Un espai agradable i còmode per a la recerca d'informació, la consulta, la lectura i el treball personal 
 • Un fons seleccionat d' uns 3000 llibres (contes, novel·la, poesia, teatre, còmics, diferents àrees de coneixement, diccionaris, enciclopèdies, llibres de didàctica i pedagogia... 
 • Les revistes: Cavall Fort, El Tatano i Tretze Vents 
 • Revistes i fotos del col·legi. Material audiovisual. 
 • Material multimèdia: ordinadors amb connexió a Internet. Una persona que us pot orientar en les vostres cerques i lectures. Un catàleg informatitzat per facilitar-vos l'accés al fons (www.xtec.cat/epergam
  
El Préstec (en preparació):La Biblioteca en Horaris Escolar.

Horari: de 9 h a 12'30h i de 15h a 16'30h. (Cada grup classe té assignat un horari, a més a més poden utilitzar la biblioteca en altres horaris lliures amb el seu mestre.)

Les Normes:
 • A la biblioteca heu de parlar fluix respectant la lectura dels altres.
 • No es pot entrar amb menjar ni begudes.
 • Cal tractar els llibres amb molta cura.
 • Tingueu cura del ordinadors i utilitzeu-los amb ús únicament educatiu. Demaneu-los a la bibliotecària i respecteu els torns si cal.

Programa 'PuntEdu'.

La nostra biblioteca participa en el programa d'innovació educativa La biblioteca escolar "puntedu". Aquest programa té la finalitat de fer de les biblioteques escolars de Catalunya un centre d'aprenentatge i d'impuls a la lectura i crear una xarxa de col·laboració entre aquestes biblioteques i amb les biblioteques públiques. Una de les novetats més importants és que el catàleg de totes les biblioteques "puntedu" es pot consultar a través d'internet a l'adreça: http://www.xtec.cat/epergam Aquest programa proporciona:
 • Recursos econòmics per la biblioteca
 • Recursos per al currículum · Un professorat amb formació especifica
 • Un pla de lectura · Un espai d'aprenentatge
 • Un fons actualitzat i catalogat com les biblioteques de la diputació ...

Cap comentari