APORTACIONS FAMÍLIES

 


A l’educació infantil i cicle inicial les famílies paguen 120 euros anuals en concepte de material fungible d’ús comú i individual, ja que els infants no han de portar res de casa. Això també inclou el material per fer tallers, experiments, festes, gimcanes, la disfressa de carnaval, els tallers PAE, teatre en anglès, titelles.... i totes les activitats que es proposen per part dels i les mestres com la renovació d’equipaments a educació física i música, tallers i espais, llibres per les biblioteques, jocs per les aules...

La quota pel cicle mitjà i superior és de 110 euros, i en aquest cas sí que se’ls demana algun tipus de material d’ús individual com poden ser llapis, bolígrafs, retoladors...

De primer a sisè de primària hi ha dossiers de treball personalitzats i adaptats a les diferents situacions d’aprenentatge que substitueixen els llibres de text i que tenen un cost a part en funció del nombre de fotocòpies.

A banda d’això, les sortides fora de la ciutat i les colònies (d’I5, 2n, 4t i 6è) tenen un preu que es calcula tenint en compte les despeses i el nombre de participants en les activitats que es duen a terme. 
Cap comentari