EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

SOM UNA ESCOLA...

...PÚBLICA,

Per aconseguir una societat madura, responsable i respectuosa creiem que l'educació hauria de ser universal i gratuïta des de la Llar d'Infants.

...CATALANA,

Volem que els nostres infants siguin ciutadans integrats a la societat on viuen i arrelats al país, que siguin capaços d'estimar-lo i transformar-lo, així com d'interioritzar els seus trets d'identitat, especialment la llengua catalana.

I LAICA.

L'escola respecta totes les religions i deixa per a l'àmbit de la família el seu desenvolupament i pràctica.


ELS NOSTRES OBJECTIUS PEDAGÒGICS SÓN...

L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU

L'assimilació de continguts nous implica establir relacions entre el que els infants saben i el que se'ls proposa d'aprendre. A l'escola procurem presentar situacions on es relacionin les vivències personals o situacions de la vida quotidiana, per poder iniciar el procés d'aprenentatge i interioritzar els coneixements.

LA COEDUCACIÓ

Conscients de que encara hi ha camí per recórrer fins arribar a la igualtat entre homes i dones i el respecte a la diversitat , aquesta escola té present una tasca educativa fonamentada en la coeducació, la convivència i la tolerància.

VALORS

El respecte als trets diferencials de les persones, la llibertat d'expressió, la capacitat de crítica i els valors democràtics.

L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Afavorir el desenvolupament de tot l'alumnat, siguin quines siguin les seves característiques, respectant les diferències individuals i els diferents ritmes d'aprenentatge i desenvolupament.Cap comentari