ELS/LES MESTRES DEL POMPEU


Aquí teniu el glossari de totes les persones que treballen a l'Escola. 


INFANTIL

P3 A Irene Cristòfol 
P3 B Maria Teresa Vidal
P4 A Patro Pérez
P4 B  Jose Rodríguez
P5 A Lydia Martínez
P5 B Mireya Alonso

Anglès Mary Jane Bethell
A.D. Antònia Rosal
Música i reforç Maria Fernández
Psicomotricitat Carlos Gómez
TEI  Montserrat Camps
MALL Arantxa Calero
Reforç Aida Zambrano
Coordinadora: Jose Rodríguez

CICLE INICIAL

1r A Sònia Moruno
1r B  Rosmari Martí
2n A Noemí Cuadra
2n B Maria García

A.D. Antònia Rosal
E.F. Míriam Gaztelu / Carlos Gómez
Anglès Josep Lluís Expósito
Coordinadora: Rosmari Martí

CICLE MITJÀ

3r A Yolanda Oller
3r B Antoni Soler
4t A  Xavier Subirà
4t B Núria Serrano

E. F. Carina López García
A.D. Aroa Sánchez
Anglès Antoni Soler
Música Joan Josep Font
Coordinadora: Núria Serrano

CICLE SUPERIOR

5è A Josep Lluís Expósito
5è B Blanca Romeu
6è A  Yose Rodríguez
6è B  Auxi Tribó

Anglès Aitana Sererols
Música Joan Josep Font
A.D. Aroa Sánchez
Desdoblaments Yolanda Alcalà                      
Coordinadora: Blanca Romeu
 
CONSELL ESCOLAR

Noemí Cuadra
Francesc Martínez
 Yolanda Alcalá
Yolanda Oller
Blanca Romeu
Jose Rodríguez 
Joan Josep Font  
Núria Serrano
Aitana Sererols
Rosmari Martí

ALTRES COORDINACIONS

Coordinador TIC Francesc Martínez
Coordinador Lingüístic Aitana Sererols
Coordinadora riscos laborals Yose Rodríguez

L'EQUIP DIRECTIU

Director Francesc Martínez
Cap d'estudis: Yolanda Alcalá
Secretària Noemí Cuadra


Cap comentari