ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR


 

Ben aviat començarà el procés de renovació de membres del CONSELL ESCOLAR de l'escola POMPEU FABRA.

El CONSELL ESCOLAR és l'òrgan més important de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

El CONSELL ESCOLAR es reuneix normalment una vegada al trimestre i és el lloc on es prenen les decisions que afecten al funcionament de l'escola.

Al CONSELL ESCOLAR hi ha participació de tots els sectors que intervenen en la vida escolar (famílies, mestres, personal d'administració i serveis, AFA i Ajuntament).

Us anirem informant, pas a pas, de tot el procés. Animeu-vos a participar i a donar veu a les vostres propostes!


Cap comentari