ESPAIS D'APRENENTATGE A I4 I I5

Una de les principals propostes pedagògiques de la nostra escola són els espais d'aprenentatge, els quals són escenaris d'aprenentatge, de comunicació i de relació on els infants interactuen i experimenten lliurement amb els diferents materials i propostes que sorgeixen d'una temàtica. Aquests espais són de lliure elecció i tenen lloc durant les tardes de dimarts i dijous.

Els espais d'aprenentatge suposen un moment pedagògic molt potent per vàries raons. Una, per la varietat de propostes i materials que cadascun dels espais pot oferir tot intentant donar resposta als diferents estils d'aprenentatges propis de la diversitat de cada infant. Per altra banda, la construcció social de l'aprenentatge a través de la descoberta i l'experimentació en grups heterogenis d'infants a cada espai. I en aquest sentit, l'enriquiment d'aprendre dels demés amb grups d'edats barrejades on cada infant pot trobar el seu moment o proposta per compartir i aprendre de l'altre.

La setmana passada les nenes i els nens d'I4 i d'I5 van iniciar les tardes d'espais d'aprenentatge. A continuació us deixem unes fotografies.

Espai TOCA-TOCAEspai de MODELATGE


       
Espai de MINIMONSEspai DRAMAEspai d'ARTEspai d'EXPRESSIÓ CORPORALEspai de LLUM I FOSCORCap comentari